Miljön och smellwell | SmellWell

SmellWell – en lösning på illaluktande skor och idrottsutrustning utan bakteriedödande ämnen

eco_smellwell

Fysikalisk process
SmellWell absorberar fukt och tar bort dålig lukt i bland annat skor och idrottsutrustning. Detta sker genom en rent fysikalisk process då fukt absorberas och lättflyktiga organiska föreningar adsorberas, vilket gör att den dåliga lukten försvinner. Då SmellWell verkar genom en fysikalisk process omfattas denna produkt inte av EUs förordning 528/2012 (Biocidförordningen). Produkten innehåller varken biocider eller ämnen som är med på ECHA’s förteckning över särskilt farliga ämnen (SVHC).

Ingen innehållsförteckning på förpackningen
Enligt kemikalieinspektionen krävs en innehållsförteckning endast då produkten klassificeras som farlig. SmellWell klassas varken som hälso-, brand- eller miljöfarlig och omfattas därför inte av krav på att en innehållsförteckning skall finnas.

Doften
SmellWell efterlämnar en mild behaglig doft. Den som är allergisk eller överkänslig mot dofter bör eventuellt undvika att använda produkten.

För mer frågor: Läs på FAQ